Planificacions Esportives

El servei de planificacions esportives comença amb una entrevista inicial on obrim una fitxa amb les teves dades personals, objectius, historial mèdic i historial esportiu .

Segons quins siguin els teus objectius, la teva experiència i la teva disponibilitat:

  • comencem amb una sèrie de valoracions del teu estat inicial.
  • continuem amb les valoracions on mesurem el pes i la composició corporal a través de una Tanita i la freqüència cardíaca i tensió arterial.

Si l’objectiu és més específic, afegim els diàmetres corporals de 8 punts per poder veure la teva evolució amb dades objectives.

Si el teu objectiu esta més encarat al rendiment esportiu, afegim uns test de camp per conèixer el teu Vo2 Max, la teva VAM i la teva freqüència cardíaca màxima, d’aquesta manera podem establir les teves zones d’entrenament de manera molt més precisa.

Una vegada hem recopilat tota aquesta informació, començem a treballar en la planificació del 1er mes.

Tenint clar que l’èxit d’aquesta planificació depèn de l’adaptació permanent i de la teva implicació, et demanaré que m’enviïs setmanalment un diari d’entrenament adjunt a l’arxiu dels entrenaments.

Si vols combinar les planificacions amb sessions presencials o anàlisis de tècnica de carrera, pots ampliar amb la contractació de la resta de serveis que oferim.

 

Aquest servei es contracte per un mínim de 12 setmanes i té un cost de 189 eur trimestrals.

Wordpress themes JazzSurf